Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
logo

ארכיון החדשות

01.12.2020

הודעה חשובה
נהגים אשר מעוניינים לשרת בצה"ל במעמד ספורטאי מצטיין/פעיל ואשר מועד גיוסם יחול בין התאריכים:
01/07/21 -30/06/22
יש להגיש טפסים להתאחדות עד לתאריך 15/12/20
קישורים לנוהל ולטפסים ניתן למצוא באתר ההתאחדות ilaka.co.il בתגית: הרשות לנהיגה ספורטיבית- קישורים שימושיים