Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
logo

ארכיון החדשות

01.12.2020

הודעה חשובה
נהגים אשר מעוניינים לשרת בצה"ל במעמד ספורטאי מצטיין/פעיל ואשר מועד גיוסם יחול בין התאריכים:
01/07/21 -30/06/22
יש להגיש טפסים להתאחדות עד לתאריך 15/12/20
קישורים לנוהל ולטפסים ניתן למצוא באתר ההתאחדות ilaka.co.il בתגית: הרשות לנהיגה ספורטיבית- קישורים שימושיים

נהג מרוצים לא מפספס עקיפה, הירשמו ותהיו ראשונים

פרטים ליצירת קשר

היצירה 3 

רעננה 4365413

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

© 2020 ILAKA Motor Sport Israel Automobile & Karting Association

Designed by Liat Shaked Creative

מפת האתר