Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מסלולי מרוץ

כללי

אירועי ההתאחדות, הדרכות, אימונים ומרוצים מתקיימים במסלולים אשר נבנו והוכשרו לספורט מוטורי.
המסלולים מתחלקים ל-2 קטגוריות:


1.    מסלול קבע - לרוב מדובר במסלולי אספלט סגורים
2.    מסלול ארעי - לרוב מדובר במסלולי עפר פתוחים 


מסלולים פתוחים משמשים בעיקר את ענף הראלי והראלי רייד. תוואי המסלולים נקבע אד-הוק לאירוע ולעיתים עובר הכשרה והתאמה לסוגי הרכבים המשתתפים. 
מסלולים סגורים, מתאפיינים בסלילת אספלט וגידור היקפי, כך הם מהווים גם מסלולי קבע לאירועים השונים.


רשימת מסלולים סגורים:
•   מוטורסיטי - קארטינג 
•    פצאל - קארטינג ורכבים
•    ערד - קארטינג  ורכבים
•    מוטורסיטי באר שבע - רכבים

פצאל

פצאל

מסלול מיועד למרוצי מכוניות וקארטינג וכולל תוואי עבור מרוצי ראלי קרוס.
המסלול שודרג עם סלילה ייעודית עבור קארטינג.

 

אישורים: קארטינג, רכבים בענפי מסלול 
אורך:

רכבים:

תוואי ישן- 1.5 ק"מ

תוואי חדש- 2.3 ק"מ, כולל נתיב ג'וקר- 2.5 ק"מ
 

קארטינג: 990 מ'

 

רוחב:

רכבים: 10 מ'

קארטינג: 8 מ'

 

כיוון נסיעה מאושר: עם ונגד כיוון השעון
 

מס' רכבים במקצה: 34

ערד

ערד

מסלול מיועד למרוצי מכוניות וקארטינג וכולל תוואי עבור מרוצי ראלי קרוס.
עקב תוואי המסלול ומיקומו בנגב, מכונה גם מסלול ה"גמל"

 

אישורים: קארטינג, רכבים בענפי מסלול 
אורך:

רכבים: 1.6 ק"מ
קארטינג: 1,000 מ'

 

רוחב: 10 מ' 
 

כיוון נסיעה מאושר:

רכבים: עם ונגד כיוון השעון
קארטינג: עם כיוון השעון

מס' רכבים במקצה: 34

מוטורסיטי באר שבע

מוטורסיטי באר שבע

מסלול מיועד למרוצי מכוניות.
 

אישורים: רכבים בענפי מסלול 
 

אורך: 2.1 ק"מ
 

רוחב: 15מ' 
 

כיוון נסיעה מאושר: עם כיוון השעון  

                
מס' רכבים במקצה: 34

bottom of page