Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 

מסלולי מרוץ

אירועי ההתאחדות, הדרכות, אימונים ומרוצים מתקיימים במסלולים אשר נבנו והוכשרו לספורט מוטורי.
המסלולים מתחלקים ל-2 קטגוריות:


1.    מסלול קבע - לרוב מדובר במסלולי אספלט סגורים
2.    מסלול ארעי - לרוב מדובר במסלולי עפר פתוחים 


מסלולים פתוחים משמשים בעיקר את ענף הראלי והראלי רייד. תוואי המסלולים נקבע אד-הוק לאירוע ולעיתים עובר הכשרה והתאמה לסוגי הרכבים המשתתפים. 
מסלולים סגורים, מתאפיינים בסלילת אספלט וגידור היקפי, כך הם מהווים גם מסלולי קבע לאירועים השונים.


רשימת מסלולים סגורים:
•    בית ברל - קארטינג
•    פצאל - קארטינג ורכבים
•    ערד - קארטינג  ורכבים
•    מוטורסיטי באר שבע - רכבים

 

בית ברל

מסלול ייעודי לקארטינג. תוואי המסלול נחשב "כמסלול טכני" המשלב בתוכו את כל האלמנטים וסוגי הפניות הנהוגות במסלולי קארטינג.
 

אישורים: קארטינג
 

אורך: 530 מ'
 

רוחב: 6 מ' 
 

כיוון נסיעה מאושר: נגד כיוון השעון
 

מס' רכבי קארטינג במקצה מרוץ: 14

תוואי מסלול בית ברל
תוואי מסלול בית ברל
press to zoom
 

פצאל

מסלול מיועד למרוצי מכוניות וקארטינג וכולל תוואי עבור מרוצי ראלי קרוס.
המסלול שודרג עם סלילה ייעודית עבור קארטינג.

 

אישורים: קארטינג, רכבים בענפי מסלול 
אורך:

רכבים: 1.5 ק"מ
קארטינג: 990 מ'

 

רוחב:

רכבים: 10 מ'

קארטינג: 8 מ'

 

כיוון נסיעה מאושר: עם ונגד כיוון השעון
 

מס' רכבים במקצה: 34

תוואי מסלול פצאל
תוואי מסלול פצאל
press to zoom
תוואי קארטינג מסלול פצאל
תוואי קארטינג מסלול פצאל
press to zoom
 

ערד

מסלול מיועד למרוצי מכוניות וקארטינג וכולל תוואי עבור מרוצי ראלי קרוס.
עקב תוואי המסלול ומיקומו בנגב, מכונה גם מסלול ה"גמל"

 

אישורים: קארטינג, רכבים בענפי מסלול 
אורך:

רכבים: 1.6 ק"מ
קארטינג: 1,000 מ'

 

רוחב: 10מ' 
 

כיוון נסיעה מאושר:

רכבים: עם ונגד כיוון השעון
קארטינג: עם כיוון השעון

מס' רכבים במקצה: 34

תוואי מסלול ערד
תוואי מסלול ערד
press to zoom
תוואי קארטינג מסלול ערד (נהיגה עם כיוון השעון)
תוואי קארטינג מסלול ערד (נהיגה עם כיוון השעון)
press to zoom
 

מוטורסיטי באר שבע

מסלול מיועד למרוצי מכוניות.
 

אישורים: רכבים בענפי מסלול 
 

אורך: 2.1 ק"מ
 

רוחב: 15מ' 
 

כיוון נסיעה מאושר: עם כיוון השעון  

                
מס' רכבים במקצה: 34

תוואי מסלול מוטורסיטי
תוואי מסלול מוטורסיטי
press to zoom