Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

איך מתחילים

הספורט המוטורי מגוון ונגיש יותר מכפי שנוטים לחשוב. למעשה כל אחד יכול להוציא רישיון נהיגה ספורטיבית ולהתחיל להתחרות.

מרוצי אספלט, ראלי וקארטינג הם סוגים ידועים של ספורט מוטורי, אך הם רק קצה הקרחון. ההתאחדות מרכזת 10 ענפים שונים המחולקים ל – 4 תחומים. בכל שנה מתקיימים עשרות מרוצים במגוון תחומים המתאימים לכל תקציב וסוג רכב, בין אם רכב ייעודי לספורט מוטורי או רכב בעל לוחית רישוי צהובה אשר רשאי לנוע בכביש רגיל.

הצעד הראשון כדי להתחיל להתחרות הוא הוצאת רישיון נהיגה ספורטיבית.

נהגי הקארטינג הם הצעירים ביותר ויכולים להוציא רישיון נהיגה ספורטיבית החל מגיל 8.

רישיון הנהיגה הספורטיבית, כמו רישיון נהיגה בתחבורה, הינו פריט חיוני לשם התחלה. לרישיון נהיגה ספורטיבית יש קטגוריות שונות. הקטגוריות נבדלות בגיל הנהג, סוג הרכב, נפח מנוע והספק.   

תקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) מאתר הרשות

רישיון נהיגה ספורטיבית

רישיון נהיגה דוגמה

הכשרה לצורך קבלת רישיון נהיגה ספורטיבית

 • רישיון לנהיגה ספורטיבית יינתן לפי גילאים, סוגי הכלים התחרותיים השונים, ובהתאם להכשרה הענפית. ראה/י טבלה.

 • מה כוללת ההכשרה?

  • ההכשרה כוללת הכשרה בסיסית, שבסיומה יערך מבחן עיוני והכשרה ענפית.​

   • הכשרה בסיסית:
    א. עיקרי חוק הנהיגה הספורטיבית.
    ב. כללי הנהיגה הספורטיבית – סימנים מוסכמים, דגלים, סוגי מרוצים.
    ג. כללי התנהגות במרוץ.
    ד. התנהגות במקרי חירום.

     

   • הכשרה ענפית:

    • כללי אירוע ענפיים:

 1. סדר זינוק והזנקה

 2. מדידת זמנים

 3. כרטיסי זמנים ותחנות ביקורת

 4. לבוש וציוד מגן אישי
   

 • ההכשרה הענפית מתבצעת לפי סוגי הכלים השונים:

א. אופנוע וטרקטורון

ב. מכוניות

ג. קארטינג

בחינה מעשית – (מבחן שליטה) הוכחת רקע וניסיון במרוצים למי שאינם בעלי רישיון נהיגה מתאים בתחבורה.

​ 

 • מי רשאי להבחן בעל פה?

  • מי שאינו יודע קרוא וכתוב יצהיר על כך באמצעות תצהיר ערוך כדין וחתום על-ידי עו"ד.

  • בעל ליקויי למידה, שברשותו אישור של מאבחן רפואי.

  • עולה חדש הנמצא עד 3 שנים בארץ ואינו דובר עברית.

  • מי שגילו 8 שנים ועד 12 שנים.

 

​תהליך הוצאת רישיון לנהיגה ספורטיבית

 • מעבר בדיקות רפואיות בתחנות לרפואת ספורט והמצאות כשיר מבחינה רפואית לקבל רישיון לנהיגה ספורטיבית.  ראה/י כללים בדבר כשירות רפואית.

     

 • במידה והנך מעוניין ברישיון נהיגה ספורטיבית המיועד למסלולים פתוחים, עליך להיות בעל רישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה ברכב התואם לכלי התחרותי המבוקש. בהעדר רישיון נהיגה תקף לפי פקודת התעבורה, תאושר נהיגה במסלולים סגורים (מאושרים) בלבד.

 • במקרה של קטין שגילו פחות מ- 17 שנים. נדרש אישור הורה או אפוטרופוס. טופס ההסכמה.

 • אישורים נוספים:

  • אישור סיום קורס (הכשרה לנהיגה ספורטיבית) ומעבר בחינה בהצלחה (אישור ממוסד לימודים מוכר). 

  • תעודת סיום הכשרה ענפית.

  • צילום רישיון נהיגה בתוקף של משרד התחבורה, משני הצדדים (במידה ויש).

  • צילום תעודת זהות (כולל ספח עם כתובת).

  • תמונת דרכון.

  • אישור מטעם המאמן או המדריך על הכשרה מעשית ועל בחינת שליטה ותפעול (למי שאינם בעלי רישיון מקביל ממשרד התחבורה).

 • חובה לסרוק את הטפסים ברזולוציה של עד 300  DPI ובנפח של עד  0.5 MB לקובץ.
  בנוסף על שליחת טופס בקשה מקוון, חובה להעביר מסמכים מקוריים לרשות.

רישיון נהיגה ספורטיבית

תוקף רישיון לנהיגה ספורטיבית

 • רישיון לנהיגה ספורטיבית תקף לשנה אחת, ויש לחדשו במשרדי הרשות לנהיגה ספורטיבית או באמצעות האינטרנט, בכפוף לתשלום האגרה ולשאר התנאים האמורים בתקנות.

 • בקשה לחידוש רישיון מומלץ להגיש עד 30 יום לפני שפג תוקפו של הרישיון.

 • מי שלא היה בידו רישיון נהיגה ספורטיבית תקף יותר מ – 3 שנים, יידרש לעמוד שוב בבדיקות, בבחינות ובשאר הדרישות המפורטות לעיל.

חידוש רישיון נהיגה ספורטיבית

bottom of page