Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

רישיון בינלאומי לנהיגה ספורטיבית

racing flag
 
 

הוצאת רישיון בינלאומי לנהיגה ספורטיבית

*ניתן לקבל רישיון בינלאומי לנהיגה ספורטיבית רק לאחר השתתפות בחמישה מרוצים בישראל

בעלי רישיון נהיגה ספורטיבית ישראלי בתוקף, נא למלא את הטפסים הבאים: 

  1. טופס בקשת רישיון נהיגה ספורטיבית בין-לאומי 

  2. פרטי רישיון נהיגה.

מי שאינו מחזיק ברישיון נהיגה ספורטיבית ישראלי בתוקף, חייב בנוסף לעבור בדיקות רפואיות במכון לרפואת ספורט, בהתאם לטופס המצ"ב.

לאחר השלמת התשלום בקישור המצ"ב, יש לשלוח את הטפסים המלאים למייל ההתאחדות ilaka.org@gmail.com

רישיון Karting - Entrant

על מנת לקבל רישיון Entrant בינלאומי לנהגי קארטינג​, יש לשלוח מייל להתאחדות, עם הפרטים הבאים:

  1. שם מלא באנגלית כפי שמופיע בדרכון.

  2. שם הקבוצה באנגלית.

וכן, יש לשלם סך של 300 ש"ח בקישור הבא

 
 

מכתב הרשאה Permission letter

קבלת מכתב הרשאה (Permission letter).

  1. יש למלא פרטים בקישור זה. 

  2. תשלום חד פעמי לשנה 150 ש"ח קישור לתשלום.

  3. יש לשלוח הודעה על מילוי הפרטים והתשלום למייל של ההתאחדות ilaka.org@gmail.com.