Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

רישיון בינלאומי לנהיגה ספורטיבית

racing flag
מכתב הצטרפות ישראל ל FIA
רישיון בינלאומי

הוצאת רישיון בינלאומי לנהיגה ספורטיבית

*ניתן לקבל רישיון בינלאומי לנהיגה ספורטיבית רק לאחר השתתפות בחמישה מרוצים בישראל

בעלי רישיון נהיגה ספורטיבית ישראלי בתוקף, נא למלא את הטפסים הבאים: 

  1. טופס בקשת רישיון נהיגה ספורטיבית בין-לאומי 

  2. פרטי רישיון נהיגה.

יש לעבור בדיקות רפואיות במכון לרפואת ספורט בהתאם לטופס המצ"ב, אלא אם תאריך הבדיקות האחרונות הוא עד 3 חודשים לפני תאריך הגשת הבקשה לרישיון נהיגת מרוצים בינלאומי.

לאחר השלמת התשלום בקישור המצ"ב, יש לשלוח את הטפסים המלאים למייל ההתאחדות ilaka.org@gmail.com

רישיון Karting - Entrant

על מנת לקבל רישיון Entrant בינלאומי לנהגי קארטינג​, יש לשלוח מייל להתאחדות, עם הפרטים הבאים:

  1. שם מלא באנגלית כפי שמופיע בדרכון.

  2. שם הקבוצה באנגלית.

וכן, יש לשלם סך של 300 ש"ח בקישור הבא

רישיון Entrant לנהגי קארטינג
מכתב הרשאה

מכתב הרשאה Permission letter

קבלת מכתב הרשאה (Permission letter).

  1. יש למלא פרטים בקישור זה. 

  2. תשלום חד פעמי לשנה 150 ש"ח קישור לתשלום.

  3. יש לשלוח הודעה על מילוי הפרטים והתשלום למייל של ההתאחדות ilaka.org@gmail.com.

bottom of page