Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

שיטת ניהול מיונים קארטינג

2 פעימות

 

השיטה
 

 • המיונים יתנהלו בהתאם לכללי אירוע ענף הקארטינג. כל הנחיות ההתנהלות וההתנהגות כפי שמופיעים בכללים יחולו על כל  משתתפי המיונים.
   

 • המיונים יתנהלו בשיטה של מדידת זמנים, כל המתחרים יתחרו על אותם קארטים ומנועים בעלי Setup אחיד.
   

 • קארט 

  • שלדה:      Tony Kart (OTK)

  • מנוע:        ROK Senior,  ROK Junior
    

 • אתר המיונים – מסלול מרוצים ערד

משתתפים
 

 • רשאים  להשתתף נהגים בעלי רישיון נהיגה ספורטיבית בתוקף, בהתאם לדרגות הרישיון ובגילאים, כמפורט להלן.
   

 • דרגות רישיון

  • ג'וניור  SK-3

  • סניור  SK-4 ומעלה
    

 • גילאים

  • ג'וניור: שנת לידה  2008 – 2010

  • סניור:  שנת לידה  2004 – 2007
    

 • משקלים

  • ג'וניור: 145 ק"ג

  • סניור:  160 ק"ג

    

מהלך המיון

 • תוואי הנהיגה

  • המיון יתקיים במסלול ערד בהתאם לתוואי הנסיעה של מנועי רוק. (היירפין קצר).

  • כיוון הנסיעה:  עם כיוון השעון

  • מיקום שטחי שירות, עמדות בעלי תפקידים, קו מדידת זמנים, בהתאם לאישור קארטינג למסלול. ראה תרשים מצורף. 
    

 • שלבי המיון

  • המיון יהיה בנוי ממקצי מדידת זמנים בני 8 דקות כ"א.

  • הנהגים בכל קטגוריה יחולקו לקבוצות של 3 נהגים. (במקרה של מספר משתתפים שלא מתחלק ב-3, כל קבוצה תמנה 2 נהגים).
    

  • שלב 1 – כל נהג מקבל קארט עם צמיגים חדשים ויוצא למקצה ראשון של מדידת זמנים.

  • שלב 2 – הנהגים מחליפים לקארט אחר מתוך שלושת הקארטים של הקבוצה. הצמיגים נשארים אותם צמיגים שהיו במקצה הראשון. יוצאים למקצה שני של מדידת זמנים.

  • שלב 3 - הנהגים מחליפים לקארט השלישי מתוך שלושת הקארטים של הקבוצה. הצמיגים נשארים אותם צמיגים שהיו במקצה הקודם..  יוצאים למקצה שלישי של מדידת זמנים.
    

התנהלות המיון
 

 • כל הקארטים המשתתפים במיון יסופקו ע"י ספק של ההתאחדות, כך שיהיה סוג אחד של שלדה ומנוע.

 • ספק הקארטים יקבע את ה- setup של הקארטים שיהיה אחיד לכולם.

 • הצמיגים יהיו אחידים לכולם, אותו יצרן ואותם מידות. בהתאם לדגם שאושר לשימוש באליפות ישראל.

 • שקילת הקארט עם הנהג תתבצע לפני תחילת המקצה. לאחר ביצוע השקילה ימולאו מיכלי הדלק בכמות שווה של דלק לכל נהג.

 • כל נהג ינהג מקצה מדידת זמנים על כל אחד מהקארטים של הקבוצה. כל קטגוריה תשתמש באותה קבוצת קארטים כדי ליצור תנאים שווים לכל המתחרים.

 • המושבים והמשקולות יותאמו לכל נהג ע"י הצוות הטכני.

התנהלות המשתתפים
 

 • כל כללי התנהגות מתחרה באירוע מרוץ קארטינג תקפים גם במהלך המיונים.

 • חל איסור חמור על נהג לשנות פרמטר כלשהוא ב- Setup של הקארט, איסור זה כולל אך לא מוגבל ללחץ אויר בצמיגים, דיזות בקרבורטור, גלגל שיניים אחורי וקדמי, זוויות גלגלים קדמיים.


 

הכנות למקצה-שלבים

 

 • בתחילת מקצה יגיע הנהג לפארק פרמה, יציג לבוחן הטכני את ציוד הבטיחות האישי

 • הנהג יקבל את הקארט עליו ינהג.

 • הנהג יגיע עם הקארט לעמדת השקילה ויבדק לעמידה במינימום משקל.

 • מילוי דלק ע"י המכונאים

 • אישור יציאה למסלול לתחילת המקצה.

 

בסיום המקצה ישאיר הנהג את הקארט בפארק פרמה ויחזור לפיטס שלו.
 

ענישות
 

 • ענישות על חריגה משיטת ניהול המיון וכללי אירוע קארטינג יינתנו לפי שיקול דעת השופט ומנהל המיון ובהתאם לטבלת ענישות כפי שמופיעה בכללי אירוע קארטינג.

 • מחאות וערעורים

  • נוהלי מחאה וערעור בהתאם לכללי אירוע קארטינג.

  • עלות מחאה 400 ש"ח

  • עלות ערעור 600 ש"ח


דרוג

 

 • כל נהג מאותה קטגוריה ישתתף במספר זהה של מקצי מדידת זמנים.

 • 5 ההקפות המהירות ביותר בכל מקצה יירשמו לצורך חישוב התוצאה הכללית של הנהג.

 • בסיום כל המקצים, יחושב סכום הזמנים הכולל של 5 ההקפות המהירות ביותר מכל המקצים. (סכם) במקרה של 3 מקצים יילקחו בחשבון  15 הקפות לשם חישוב הסכם.

 • המנצח בקטגוריה הוא הנהג אשר סכם הזמנים שלו הוא הנמוך בין כל נהגי הקטגוריה.

 

 • שובר שוויון

  • במקרה של שוויון בזמן הסכם של 2 מתחרים או יותר, ייבדק ממוצע של ההקפות המהירות ביותר של כל המקצים אותם ביצע הנהג. במידה ולא ימצא שובר שוויון, ייבדק באותו אופן ממוצע של ההקפה השנייה  הכי המהירה  בכל המקצים אותם ביצע הנהג, וכן הלאה.


לו"ז
 

 • 29/8 יום אימון

  • 08:00 - תחילת אימון Tony Kart

  • 08:30 - תחילת אימון כללי

  • 12:00 - סיום אימון Tony Kart

  • 18:00 - סיום אימון כללי

 • 30/8 מיון ג'וניורים

  • 08:00 - פתיחת מזכירות

  • 09:00 - תדריך נהגים

  • 10:00 - תחילת מקצים

 

 • 31/8 מיון סניורים

  • 08:00 - פתיחת מזכירות

  • 09:00 - תדריך נהגים

  • 10:00 - תחילת מקצים

תוואי מסלול ערד – קארטינג

תוואי מסלול ערד - קארטינג
bottom of page