Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

שיטת ניהול המיונים עבור השתתפות  

AUTO SLALOM – FIA MOTORSPORT GAMES

 

 

דרישות סף

 1. גיל מינימום 16 – גיל 16 לפני 1/9/22

 2. המנצחים הינם - נהג אחד ונהגת אחת

 3. חובה רישיון נהיגה ספורטיבית בתוקף – קישור למוסדות הכשרה להוצאת רישיון נהיגה ספורטיבית

 4. חובה לנעול נעליים סגורות

התנהלות המיונים

 

המיונים יתקיימו ביום שלישי 6/9/22 במסלול פצאל – לו"ז מדוייק יפורסם בהמשך.

המיונים יתבצעו ע"י נהיגה ברכב בעל הנעה קדמית במסלול עקלתון  המסומן ע"י קונוסים, בדומה  למסלול ג'ימקאנה.

 

שלב ראשון:

 

כל מתחרה יבצע שני מקצים, כל מקצה יתבצע על רכב אחר.

 

מבנה מקצה (כל ההקפות יבוצעו ברצף אחד)

 • היכרות - 1 הקפה

 • אימון - 1 הקפה

 • מדידת זמנים - 2 הקפות

 

   - כל מתחרה יבצע בשני המקצים ארבע הקפות זמנים בסך הכל.

   - סדר זינוק המתחרים במקצה 2 יהיה הפוך לסדר הזינוק במקצה 1.

 

   - התוצאות הסופיות של השלב הראשון יחושבו על ידי חיבור של כל ארבע הקפות הזמנים.

 

שלב שני - גמר

 

לשלב השני מעפילים שלושת הנהגים הטובים ביותר ושלוש הנהגות הטובות ביותר בהתאם לתוצאות שלב ראשון.

 • במקרה של שוויון בתוצאה בין המתחרים, יעלו יותר משישה לשלב הגמר.

 

מבנה מקצה (כל ההקפות יבוצעו ברצף אחד)

 • היכרות - 1 הקפה

 • אימון - 1 הקפה

 • מדידת זמנים - 3 הקפות

   -  התוצאות הסופיות של שלב הגמר יחושבו ע"י חיבור התוצאות של שתי הקפות הזמנים הטובות ביותר.

   -  סדר הזינוק למקצה יקבע על פי הגרלה.

 • במקרה של שוויון בין המתחרים, יכריעו התוצאות של השלב הראשון.

 • במקרה של תקלה ברכב, הרכב יוחלף וכל המתחרים יבצעו את המקצה שוב עם הרכב החדש.

 

עונשים

 

 • הפלת קונוס – 5 שניות

 • הזזת קונוס ממקומו – 5 שניות

 • חיתוך / קיצור / יציאה מגבולות מסלול – פסילת הקפה

ערעורים

 

 • ניתן לערער על תוצאת מקצה עד 15 דקות מסיום המקצה.

 • ערעור ניתן להגיש על גבי טופס ערעור למזכירות האירוע.

 • דמי ערעור – 500 ₪ אשר ישולמו במזומן או בכרטיס אשראי בעת הגשת הערעור.

 • בערעור ידונו מנהל האירוע ונציג ההתאחדות.

 • דמי הערעור יוחזרו במידה והערעור יתקבל.

השתתפות במשחקים המוטוריים

 

במשחקים המוטוריים ישתתפו הנהגת והנהג שהגיעו למקום הראשון במיונים.

אם המתחרים שהגיעו למקום הראשון לא יוכלו להשתתף, תעבור הזכות להשתתף במשחקים המוטוריים למתחרים שזכו במקומות הבאים ע"פ סדר הדרוג הסופי.

bottom of page